JAVNE NABAVKE
 
Plan javnih nabavki za 2017. godinu
01.02.2017.
Plan javnih nabavki za 2017. godinu
 
Usluge rezervacije i obezbedjenja avio karata
JNMV 2/2017-26
Rezervacije i obezbedjenje avio karata
     
 
Nabavke usluge posredovanje pri rezervaciji hotelskog smeštaja u inostranstvu
JNMV 1/2017-25
Rezervacije hotelskog smeštaja u inostranstvu
     
 
Plan javnih nabavki za 2016. godinu
29.01.2016.
Plan javnih nabavki za 2016. godinu
 
Usluga autobuskog prevoza sportista
JNMV 3/2016-43
Autobuski prevoz sportista
       
Usluge rezervacije i obezbedjenja avio karata
JNMV 2/2016-42
Rezervacije i obezbedjenje avio karata
     
Nabavke usluge posredovanje pri rezervaciji hotelskog smeštaja u inostranstvu
JNMV 1/2016-40
Rezervacije hotelskog smeštaja u inostranstvu
     
 
 
Nabavke usluge posredovanje pri rezervaciji hotelskog smeštaja u inostranstvu
JNMV 2/2015-101
Rezervacije hotelskog smeštaja u inostranstvu
 
Usluge rezervacije i obezbedjenja avio karata
JNMV 1/2015-58
Rezervacije i obezbeđenje avio karata