JAVNE NABAVKE
Usluge rezervacije i obezbedjenja avio karata
JNMV 1/2014-143
Rezervacije i obezbeđenje avio karata
Usluge hotelskog smeštaja
JNMV 4/2013-263
Hotelski smeštaj za letnji šahovski kamp
Šahovske figure i table
JNMV 3/2013-149
Šahovske figure (100 kompleta) i
table (100 komada)
Usluge hotelskog smeštaja - Beograd
JNMV 2/2013-146
Hotelski smeštaj u Beogradu za učesnice i njihove pratioce na
Pojedinačnom prvenstvu Evrope za žene
Iznajmljivanje rekvizita
JNMV 1/2013-145
Iznajmljivanje rekvizita
potrebnih za održavanje
Pojedinačnog prvenstva Evrope za žene