ŠAHOVSKI SAVEZ SRBIJE - RUKOVODSTVO
   

Predsednik Šahovskog saveza Srbije

dr Dušan Cogoljević rođen je 28. septembra 1954. godine u Beogradu. Završio je studije na Fakultetu za fizičku kulturu Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu 1984. godine i time stekao zvanje profesor fizičkog vaspitanja.

Magistrirao je na Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo u Ohridu, Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ u Bitolju 2011. godine na smeru Menadžment u osiguravajućim kompanijama, odbranom magistarske teze na temu: „Formiranje i plasman sredstava tehničkih rezervi u neživotnom osiguranju“. Time je stekao akademski naziv magistar nauka iz oblasti osiguranja. Doktorsku disertaciju na temu ”Perspektive razvoja životnog osiguranja u zemljama u tranziciji” odbranio je 28.11.2013. god. na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, u Banja Luci. Time je stekao akademski naziv doktora ekonomskih nauka.

Od 1976. do 2005. godine bio zaposlen u AD „Jugodrvo“ Beograd, gde je, između ostalog, obavljao i funkciju direktora sektora.

Bio je i jedan od osnivača Visoke poslovne škole iz Čačka, na kojoj je bio zaposlen od 2006. do 2010. godine.

Od 2010. godine zaposlen je na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, čiji je osnivač. U školi je obavljao poslove pomoćnika direktora za logistiku i razvoj i stekao je nastavno iskustvo učestvovanjem u izvođenju vežbi iz predmeta uže naučne oblasti Ekonomija i finansije, iznoseći svoje bogato iskustvo iz privrede.

Od 2012. godine zaposlen je na Visokoj poslovnoj školi „Prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu, kao profesor strukovnih studija za užu naučnu oblast Ekonomija.

Od 2013. godine radi na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu kao docent za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije.

 

Upravni odbor Šahovskog saveza Srbije
Dušan Cogoljević - predsednik
Saša Adamović -
podpredsednik

Obren Ćetković - član
Jovan Mitić - član
Slobodan Stevčić - član
Velibor Ćirjanić - član
Ljubomir Jovano
vić - član
Gordana Marković - član
Miodrag Radkić - član
Dragoljub Joksimović - član
Miroslav Aritonović - član

 

Skupština Šahovskog saveza Srbije
Aleksandar Milovanović - predsednik
Nebojša Jovanović - podpredsednik

 

Nadzorni odobor Šahovskog saveza Srbije
Nebojša Gigović - predsednik
Srđan Rogač - član
Marija Lukić - član