JAVNE NABAVKE
 
Plan javnih nabavki za 2020. godinu
10.03.2020.
Plan javnih nabavki za 2020. godinu - izmena 1
05.02.2020.
Plan javnih nabavki za 2020. godinu
 
Nabavke usluge posredovanje pri rezervaciji hotelskog smeštaja za Kadetsko prvenstvo
JNMV 3/2020-35
Rezervacije hotelskog smeštaja za Kadetsko prvenstvo
       
 
Nabavke usluge posredovanje pri rezervaciji hotelskog smeštaja u inostranstvu
JNMV 3/2020-34
Rezervacije hotelskog smeštaja u inostranstvu
      Ponovljeni poziv za podnošenje
ponuda
      Poziv na žrebanje 23.03.2020.
 
Usluge rezervacije i obezbedjenja avio karata
JNMV 3/2020-33
Rezervacije i obezbedjenje avio karata
      Ponovljeni poziv za podnošenje
ponuda
      Poziv na žrebanje 23.03.2020.
 
 
Plan javnih nabavki za 2019. godinu
19.06.2019.
Plan javnih nabavki za 2019. godinu
 
Nabavke usluge posredovanje pri rezervaciji hotelskog smeštaja u inostranstvu
JNMV 2/2019-85
Rezervacije hotelskog smeštaja u inostranstvu
       
 
Usluge rezervacije i obezbedjenja avio karata
JNMV 1/2019-84
Rezervacije i obezbedjenje avio karata
     

 
Plan javnih nabavki za 2018. godinu
15.06.2018.
Plan javnih nabavki za 2018. godinu
 
Nabavke usluge posredovanje pri rezervaciji hotelskog smeštaja u inostranstvu
JNMV 2/2018-89
Rezervacije hotelskog smeštaja u inostranstvu
       
 
Usluge rezervacije i obezbedjenja avio karata
JNMV 1/2018-88
Rezervacije i obezbedjenje avio karata
     
 
Plan javnih nabavki za 2017. godinu
16.10.2017.
Plan javnih nabavki za 2017. godinu - izmena 1
01.02.2017.
Plan javnih nabavki za 2017. godinu
 
Nabavke usluge posredovanje pri rezervaciji hotelskog smeštaja u inostranstvu
JNMV 3/2017-101
Rezervacije hotelskog smeštaja u inostranstvu
     
 
Usluge rezervacije i obezbedjenja avio karata
JNMV 2/2017-26
Rezervacije i obezbedjenje avio karata
     
 
Nabavke usluge posredovanje pri rezervaciji hotelskog smeštaja u inostranstvu
JNMV 1/2017-25
Rezervacije hotelskog smeštaja u inostranstvu
     
 
Plan javnih nabavki za 2016. godinu
29.01.2016.
Plan javnih nabavki za 2016. godinu
 
Usluga autobuskog prevoza sportista
JNMV 3/2016-43
Autobuski prevoz sportista
       
Usluge rezervacije i obezbedjenja avio karata
JNMV 2/2016-42
Rezervacije i obezbedjenje avio karata
     
Nabavke usluge posredovanje pri rezervaciji hotelskog smeštaja u inostranstvu
JNMV 1/2016-40
Rezervacije hotelskog smeštaja u inostranstvu
     
 
 
Nabavke usluge posredovanje pri rezervaciji hotelskog smeštaja u inostranstvu
JNMV 2/2015-101
Rezervacije hotelskog smeštaja u inostranstvu
 
Usluge rezervacije i obezbedjenja avio karata
JNMV 1/2015-58
Rezervacije i obezbeđenje avio karata