42. ŠAHOVSKA OLIMPIJADA 2016
Baku, 1-14. septembar 2016.
 
 
Ženska reprezentacija
Muška reprezentacija
 
FOTO GALERIJA
 
06. septembar 2016.
   
   
   
   
   
   
     
 
05. septembar 2016.
   
   
   
   
   
   
   
         
03. septembar 2016.
   
   
   
   
   
   
   
     
 
01. septembar 2016.